news
Co możemy zaoferować? Nasze usługi
Kilka faktów o naszych stacjach PowerSafe w liczbach
44 Duże centra handlowe
51000 Ładowań w miesiącu
576000 Minut ładowania
9750000 Kontaktów z nośnikiem
szybkie informacje
 • Specyfikacja nośnika

  Broszura PowerSafe – pobierz

 • Cennik reklamy

  Ceny reklamy na stacjach PowerSafe zaczynają się już od 69pln netto/nośnik, za pełny miesiąc emisji w dużych Centrach Handlowych. Przy zakupie kilku lokalizacji oferujemy preferencyjne pakiety rabatowe, uzależnione od indywidualnych potrzeb klienta.

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, abyśmy mogli przygotować dla Państwa najlepszą ofertę.

 • Regulamin

  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI DO ŁADOWANIA TELEFONÓW POWERSAFE

  Przed skorzystaniem ze stacji do ładowania urządzeń mobilnych należy uważnie przeczytać Regulamin. Skorzystanie ze stacji do ładowania urządzeń mobilnych jest równoznaczne z tym, że osoba z niej korzystająca zapoznała się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

  DEFINICJE:

  Stacja ładowania urządzeń mobilnych (Stacja) – urządzenie oferujące usługi bezpłatnego ładowania Urządzeń

  Skrytka – jedna z komór stacji wyposażona  w 4 kable do ładowania urządzeń(miniUSB, microUSB, iPhone Legacy, iPhone Lightning)

  Administrator Stacji(administrator) – podmiot udostępniający usługę bezpłatnego ładowania Urządzeń za pośrednictwem Stacji ładowania urządzeń mobilnych. Administratorem jest firma PowerAd sp.  z o.o., z siedzibą w Dobrzeniu, e-mail: biuro@stacjeladujace.com / www.stacjeladujace.com

  Urządzenie – przenośne urządzenie elektroniczne, takie jak: telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki, smartwatch, tablet

  Użytkownik – osoba korzystająca ze Stacji.

  Regulamin – niniejszy regulamin.

  I. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stacji.
  2. Ze stacji mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia. Użycie Stacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Stacja umożliwia czasowe, nieodpłatne udostępnienie gniazd USB wyposażonych w okablowanie do ładowania Urządzeń wyposażonych w porty miniUSB, microUSB, iPhone Legacy lub iPhone Lightning. Stacja jest urządzeniem samoobsługowym, niestrzeżonym.
  3. Ze Stacji można korzystać wyłącznie w celu ładowania akumulatorów Urządzeń obsługiwanych przez Stację, do których pasują kable umieszczone w Skrytkach.
  4. Zabrania się z korzystania ze stacji w innym celu niż doładowywania Urządzeń.
  5. Zabrania się ładowania urządzeń typu: e-papieros, golarka, czy przyborów higieny osobistej
  6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Stacji należy zgłaszać niezwłocznie w Biurze Dykrekcji obiektu oraz do Administratora.

   

  II. Zasady świadczenia usług doładowania baterii

  1. Podłączenie uszkodzonych Urządzeń lub podłączanie Urządzeń do innych niż przeznaczone dla danego urządzenia wtyczek jest niezgodne z Regulaminem i odpowiedzialność za możliwe konsekwencje takiego podłączenia ponosi Użytkownik.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Stacji niezgodnie z Regulaminem.
  3. Wszelkie próby nieuprawnionego otwarcia Skrytek, spowodowania wadliwego działania lub uszkodzenia Stacji są zabronione i będą postawą powiadomienia odpowiednich organów o czynie zabronionym oraz do obciążenia dokonującej ich osoby ewentualnymi kosztami i stratami powstałymi z tego tytułu.
  4. Zaleca się nie pozostawianie Urządzeń w Stacji na czas dłuższy niż 5 godzin. Zabrania się pozostawiania urządzeń na dłużej niż 8 godzin.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do opróżnienia skrytek z urządzeń zalegających dłużej niż 8 godzin i przekazania ich do Biura Ochrony/BOK obiektu, biura rzeczy znalezionych lub depozytu w siedzibie Administratora.
  6. W przypadku problemów technicznych z otwarciem Skrytki, np. przez zapomnienie nadanego przez użytkownika kodu PIN do Skrytki, istnieje możliwość otwarcia Skrytki przez Ochronę obiektu lub upoważniony serwis Administratora. Urządzenia odzyskane w wyniku takiej procedury będą zwracane Użytkownikowi po dokonaniu pozytywnej weryfikacji odzyskiwanej własności, zgodne z procedurą odzyskiwania.
  7. Osoba, której wydawane jest urządzenie zobowiązana jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości i podpisania protokołu przekazania. W przypadku osoby małoletniej, konieczne jest poświadczenie osoby dorosłej takiej jak rodzic bądź opiekun.

   

  III. Postanowienia końcowe

  1. Korzystanie ze Stacji i pozostawianie w nich Urządzeń odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Użytkowników korzystających ze Stacji.
  2. Administrator Stacji nie ponosi odpowiedzialności za straty i uszkodzenia Urządzeń powstałe podczas ładowania oraz korzystania z gniazda zasilania Stacji za wyjątkiem sytuacji powstałych bezpośrednio w wyniku zawinionego zaniedbania w jego utrzymaniu. Administrator Stacji nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu.
  3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące działania Stacji prosimy zgłaszać w Biurze Dyrekcji obiektu lub mailowo do Administratora: biuro@stacjeladujace.com
  4. Wszelkie sugestie i pytania dotyczące reklamy na Stacji prosimy kierować na mail: biuro@stacjeladujace.com
 • Dlaczego warto nas wybrać?
  • Reklama PowerSafe to duże trafficowe centra handlowe na terenie całej Polski. Docieramy do szerokiego spektrum odbiorcy ze względu na atrakcyjne lokalizacje.
   Ogólnopolski zasięg
  • Ładowarki PowerSafe mają formę estetycznych i bezpiecznych stacji z sejfami do ładowania, zachowując jednocześnie funkcjonalność multimedialnych pylonów reklamowych z wyświetlaczem LCD, systemem audio oraz podświetlanym displayem formatu 350x500mm.
   Dynamiczna reklama
  • Stacje ładujące PowerSafe mogą być stosowane w praktycznie każdej zadaszonej przestrzeni publicznej. Nie wymagają specjalnej adaptacji i są montowane do podłoża bez użycia śrub, czy kotw.
   Przestrzeń publiczna
  • Każda skrytka PowerSafe posiada wiązkę kabli umożliwiającą naładowanie praktycznie dowolnego urządzenia mobilnego, korzystającego z kabla miniUSB, microUSB, iPhone, iPhone Lightning.
   Wymienne kable USB
  Zaufali nam